Träning för kvinnor

Välkommen att anmäla sig här eller till violeta.kazic@falkoping.se
När: Varje tisdag kl.18:00-19:30
Plats: Falköpings Bibliotek

Datum: 2023-09-05