Mat, Prat och miljö

Datum: 2023-06-08

Är du kvinna och vill träffa andra kvinnor för att gemensamt samtala om och laga god, kostnadseffektiv och miljösmart mat?
Träffen är den 8/6 klockan 18-20.15 i ABF:s lokaler på Bangatan 14
i Falköping.
Träffen är gratis med begränsat antal platser så anmäl dig redan i dag.

Läs mer